Milica Božović

Milica Božović

Milica Božović

Saradnica na razvojnim i donatorski finansiranim projektima
Follow Me:

Kratka biografija

Magistrirala je ekonomske nauke na fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu Donja Gorica. Osnovne studije iz oblasti menadžmenta je završila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Posjeduje bogato iskustvo u organizaciji i implementaciji projekata finansiranih od strane Evropske unije. Tokom svoje karijere radila je na više IPA prekograničnih i COSME projekta, akumulirajući dragoceno praktično iskustvo.

 

Pokretanje ličnog start-apa dodatno je obogatilo njenu perspektivu o preduzetništvu i inovacijama. Osim toga, dvije godine je radila kao menadžer grantova, gdje je uspješno obavljala obaveze vezane za identifikaciju, prijavljivanje i nadgledanje novih grantova i tendera. Trenutno radi kao saradnica na razvojnim i donatorski finansiranim projektima u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore, fokusirajući se na implementaciju projekata, naročito onih u okviru programa Horizont 2020 i drugih relevantnih inicijativa.