O nama

Ko smo mi?

NTP Crne Gore

Naučno-tehnološki park Crna Gora osnovan je sa ciljem pružanja podrške i jačanju potencijala ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore, kroz osnivanje i rast kompanija/timova u visokotehnološkim djelatnostima. Takođe, poseban aspekt djelovanja NTP Crna Gora je i podrška u razvoju i komercijalizaciji inovativnih ideja i projekata.
whyntp

Naši osnivači

NTP Crna Gora osnovan je u partnerstvu Vlade Crne Gore, i Univerziteta Crne Gore uz zajedničku viziju da postane ključno mjesto na kojem će se spajati inovativni i kreativni pojedinci i projekti, uz intenzivnu saradnju najvažnijih stejkholdera preduzetničkog procesa (nauke i privrede).

Upoznajte

Naš tim

img

Valentina Radulović

Izvršna direktorica
img

Radivoje Drobnjak

Menadžer za programske aktivnosti
img

Milica Božović

Saradnica na razvojnim i donatorski finansiranim projektima
img

Spasoje Zečević

Menadžer za infrastrukturu
img

Mevlida Baltić

Menadžerka za finansijske i administrativne poslove
img

Nina Marković

Menadžerka za pravne poslove
img

Katarina Kovačević

Menadžerka za komunikacije i marketing