Projekti

Aktivni projekti

Policy Answers 16.66%

Projekat ima za cilj da nastavi i poveća zajedničke napore EU i Zapadnog Balkana, za saradnju u oblasti inovacija, istraživanja, obrazovanja, kulture, omladine i sporta.

Policy Answers 16.66%

Opšti cilj projekta je unaprijediti inovativne kapacitete u manje razvijenim regionima koristeći prednosti cirkularne ekonomije.

Policy Answers 16.66%

Naučno-tehnološki park Crne Gore učestvuje u projektu “StoreMore” koji se fokusira na analizu i promociju rješenja za skladištenje energije, kao i razvoj alata za olakšavanje prelaska na obnovljive izvore energije.

Realizovani projekti

digiTrening 100%

Trening je set od dva modula obuka tokom kojih su polaznici stekli početna znanja iz oblasti programiranja i osnova 3D štampe.

B-Blue 100%

Projekat podstiče primjenu odgovornog istraživanja i inovacija (RRI) na teritorijalnom nivou u pet zemalja Zapadnog Balkana u oblasti istraživanja i inovacija (R&I).

WBC RRI.NET 100%

B-Blue projekat bavi se uskim grlima i izazovima eksploatacije morskih bio-resursa.