B-Blue

10 partnera sa dokazanim iskustvom na polju plave bioekonomije iz 8 mediteranskih zemalja i više od 300 aktera od univerziteta, istraživačkih centara, javnih uprava, organizacija za poslovnu podršku i mediteranskih multilateralnih organizacija, radiće zajedno 22 mjeseca na stvaranju zajednice Blue Biotechnologies (BBt) na Mediteranu.
Eksploatacija morskih bio-resursa kroz biotehnološka rešenja je polje sa ogromnim potencijalom za inovacije i ekonomiju rasta. B-Blue projekat bavi se uskim grlima i izazovima eksploatacije morskih bio-resursa i ima za cilj da identifikuje, angažuje i okupi BBt inovacionu zajednicu Mediterana kako bi ojačao odnose među svojim organizacijama i podstakao rast plave ekonomije. B-Blue radi na primjeni transnacionalnog mehanizma koordinacije za BBt zajednicu putem međusobno povezane digitalne platforme BBt zajednice i mediteranske mreže geografski povezanih aktera.
Cilj akcionog plana B-Blue projekta je:

  • Jačanje veze između BBt HUB-ova aktiviranih sprovođenjem pilot akcija od strane PP-a u 5 različitih teritorija projektnog područja;
  • Definisanje strateških akcija kojima se grantuje opstanak mreže projekata BBt nakon njegovog završetka;
  • Širenje mreže BBt kroz kopiranje primjene okvira BBt HUB-ova na drugim teriotirijama;
  • Proširivanje aktivnosti svakog HUB-a ponavljajući pristup i vertikalne akcije koje su već razvijene na određenim lancima vrijednosti;
  • Povezivanje projektne mreže sa već postojećim i širim mrežama (npr. ENOLL: EU mreža živih laboratorija).
  • Glavni cilj WP2 je dopiranje do približno 100.000 ljudi putem masovnih medija uz kanale Interreg-Med, kao i da adekvatnim porukama informiše oko 500 organizacija odabranih ciljnih grupa. U tu svrhu NTP je učestvovao u marketinškim aktivnostima, kao što su: Project poster; Project newsletters – Informisanje stejkholdera o projektnim aktivnostima, događajima i glavnim ishodima; Održavanje online radionice na temu značaja plave biotehnološke zajednice.

U sklopu WP5 koji obuhvata prenos prikupljenog i razvijenog znanja, NTP CG je bio zadužen za organizovanje nacionalne radionice koja je imala za cilj da potencijalnim partnerima i stejkholderima predstavi ciljeve, ali i dosasdašnje rezultate na projektu, kao i da ukaže na potencijalne pravce daljeg razvoja ove veoma atraktivne oblasti, koja posjeduje značajan potencijal za komercijalizacijom.

Period realizacije 2020 - 2023
Procenat realizacije 100%

Interrreg Medirerranean B-Blue

Pretraži