WBC RRI.NET

WBC-RRI.NET je međunarodni projekat koji se finansira iz programa Horizont 2020, a sastoji se od 13 partnera iz 8 zemalja Zapadnog Balkana.


Projekat podstiče primjenu odgovornog istraživanja i inovacija (RRI) na teritorijalnom nivou u pet zemalja Zapadnog Balkana u oblasti istraživanja i inovacija (R & I) podstičući razvoj ekosistema i promovišući okvir upravljanja na više nivoa R & I na Zapadnom Balkanu.

U okviru horizontalnog aspekta, projektne aktivnosti će se realizovati sveobuhvatnim RRI aktivnostima koje se protežu kroz čitav projekat, podižući aktivni dijalog u široj makroregiji Zapadnog Balkana i njegujući razumijevanje svih RRI stubova i principa u holističkom okviru.

Period realizacije 2020 - 2023
Procenat realizacije 58.33%

WBC-RRI.NET

WBC-RRI.NET je međunarodni projekat koji se finansira iz programa Horizont 2020, a sastoji se od 13 partnera iz 8 zemalja Zapadnog Balkana.

Pretraži