POLICY ANSWERS

Projekat ima za cilj da nastavi i poveća zajedničke napore Evropske unije i Zapadnog Balkana – Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije – za saradnju u oblasti inovacija, istraživanja, obrazovanja, kulture, omladine i sporta .

Cilj je da se na kraju podstakne stabilnost i prosperitet uz jačanje evropske perspektive regiona.

Policy answers je zvanično počeo 14. i 15. aprila 2022. u Beču, okupljajući svih svojih 14 partnerskih organizacija. Projekat će trajati do 2025. godine i fokusiraće se, između mnogih stvari, na sljedeće aktivnosti:
• Organizovanje događaja dijaloga o politikama kao što su sastanci ministarske i upravljačke platforme i ad-hoc sastanci koordinacije politika, nudeći prostor za razmjenu informacija o implementaciji politike.
• Snabdijevanje veb platforme, www.westernbalkans-infohub.eu, koja se bavi istraživanjem i inovacijama, obrazovanjem, kulturom, omladinom i sportom na Zapadnom Balkanu kako bi se omogućila bolja razmena informacija, stvorile mogućnosti za zajedničke akcije i približila SB politici EU pravljenje.
• Sprovođenje analitičkih aktivnosti kao što je mapiranje relevantnih institucija, programa, inicijativa, potreba i zajedničkih prioriteta na Zapadnom Balkanu, i praćenje tekućih aktivnosti koje se odnose na implementaciju Agende Svjetske banke
• Izrada preporuka o politici na osnovu informacija donosiocima odluka u regionu, adresiranje ključnih prioriteta EU kao što su: digitalizacija, zelena ekonomija i zdravlje, i njihovo usklađivanje.
• Sprovođenje regionalnih pilot aktivnosti koje dopiru direktno do akademske zajednice, industrije i civilnog društva, kako bi se ojačale veze između akademske zajednice i industrije u regionu Zapadnog Balkana, i da bi se podržala mobilnost istraživača unutar oblasti.

Period realizacije 2022 - 2026
Procenat realizacije 16.66%

Policy answers

Projekat ima za cilj da nastavi i poveća zajedničke napore Evropske unije i Zapadnog Balkana – Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije – za saradnju u oblasti inovacija, istraživanja, obrazovanja, kulture, omladine i sporta.