CI HUB

Opšti cilj projekta je unaprijediti inovativne kapacitete u manje razvijenim regionima koristeći prednosti cirkularne ekonomije. Projekat se fokusira na manje razvijene regione Zapadnog Balkana, koji se odlikuju manjim iznosima dodijeljenim za istraživanje i razvoj, nižim nivoom podnošenja patenata, kao i nižim nivoom korišćenja ICT tehnologija u poslovanju preduzeća. Projekat se oslanja na model prenosa korisničkog iskustva u lancima snabdijevanja u kontekstu Industrije 4.0.

Period realizacije 2024 - 2026
Procenat realizacije 16.66%

STORE MORE