Radivoje Drobnjak

Radivoje Drobnjak

Radivoje Drobnjak

Menadžer za programske aktivnosti
Follow Me:

Kratka biografija

Kao menadžer za programske aktivnosti u Naučno – tehnološkom parku Crne Gore, koordinira aktivnostima koje su usmjerene na razvoj i implementaciju različitih razvojnih programa podrške, namijenjenih preduzetnicima, start-up preduzećima i inovativnim kompanijama.

 

Magistar ekonomskih nauka, sa bogatim iskustvom u organizaciji i implementaciji aktivnosti vezanih za razvoj i poslovanje malih i srednjih preduzeća, preduzetničkih aktivnosti, inovacija i razvoj tehnologija. Posjeduje bogato iskustvo kao konsultant i trener u oblasti preduzetništva, inovacija, marketinga i upravljanja malim i srednjim preduzećima. Posjeduje i dugogodišnje iskustvo kao saradnik u nastavi na Univerzitetu Crne Gore, Ekonomski fakultet u Podgorici , na predmetima: Biznis, Preduzetništvo, Tehnologija i inovacije, Preduzetničke finansije, Upravljanje investicijama i Upravljanje marketingom MSP. Autor je značajnog broja naučnih i istraživačkih radova. Učestvovao je u izradi brojnih naučnih i komercijalnih projekata iz oblasti biznisa i ekonomije.