Javni poziv za prve stanare je otvoren

Naučno-tehnološki park Crne Gore (NTP CG) sa ponosom objavljuje tri javna poziva za prijem prvih stanara. Pozivi su upućeni startapovima/spinofovima, pravnim licima koja obavljaju inovacionu djelatnost, kao i komplementarnim organizacijama. Ovi pozivi predstavljaju značajan korak u podršci razvoju inovacija, tehnologija i preduzetništva u Crnoj Gori.

1. Javni poziv za startapove/spinofove i timove sa inovativnim potencijalom

NTP CG poziva sve startapove, spinofove i timove sa inovativnim potencijalom da se prijave za prijem u prostorije NTP-a. Pravo učešća imaju startapovi i spinofovi sa sjedištem u Crnoj Gori, kao i neformalni timovi usmjereni na razvoj inovativnih ili visokotehnoloških proizvoda, usluga ili procesa.

Uslovi za učešće uključuju:

– protiv njih se ne vode postupci likvidacije ili stečaja i nije im izrečena mjera trajne ili privremene zabrane obavljanja poslovne djelatnosti;

– zakonski zastupnik nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i protiv životne sredine, za krivično djelo primanja ili davanja mita i krivično djelo prevare;

– ne posluju u nekoj od sljedećih oblasti: proizvodnja/trgovina oružjem i municijom, proizvodnja/trgovina alkoholnim pićima (izuzev piva i vina), proizvodnja/trgovina akciznom robom, igre na sreću;

– proizvod ili tehnologija ne narušavaju biodiverzitet i/ili ugrožavaju životnu sredinu.

2. Javni poziv za pravna lica koja obavljaju inovacionu djelatnost

NTP CG poziva mikro, mala i srednja privredna društva, velika privredna društva sa istraživačko-razvojnim odjeljenjima, te licencirane naučno-istraživačke ustanove da se prijave za prijem u NTP CG.

Pravo učešća imaju pravna lica koja zadovoljavaju sljedeće uslove:

– njihovi zahtjevi odgovaraju infrastrukturnim kapacitetima kojima NTP CG raspolaže;

– protiv njih se ne vode postupci likvidacije ili stečaja i nije im izrečena mjera trajne ili privremene zabrane obavljanja poslovne djelatnosti;

– redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze;

– ne posluju u nekoj od sljedećih oblasti: proizvodnja/trgovina oružjem i municijom, proizvodnja/trgovina alkoholnim pićima (izuzev piva i vina), proizvodnja/trgovina akciznom robom, igre na sreću;

– proizvod ili tehnologija ne narušavaju biodiverzitet i/ili ugrožavaju životnu sredinu;

– zakonski zastupnik nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i protiv životne sredine, za krivično djelo primanja ili davanja mita i krivično djelo prevare;

– posluju pozitivno u poslednje dvije godine;

–  licenca resornog ministarstva za naučnoistraživačke ustanove.

Inostrana privredna društva koje žele da svoja razvojna odjeljenja premjeste u NTP Crne Gore, biće u obavezi da se registruju u Crnoj Gori u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

3. Javni poziv za komplementarne organizacije

NTP CG poziva pravna lica koja pružaju podršku subjektima inovacione djelatnosti da se prijave za prijem u NTP CG. Komplementarne organizacije koje pružaju usluge poput treninga, mentorskih usluga, marketinga, konsaltinga, istraživanja i razvoja, organizacije skupova, i slično, mogu se prijaviti pod sljedećim uslovima:

– posluju kao organizacije i pružaju predmetne usluge duže od 3 godine;

– njihove poslovne aktivnosti odgovaraju ciljevima NTP CG (podrška razvoju i komercijalizaciji istraživanja, zapošljavanju, rastu prihoda i izvoza, poslovnom umrežavanju i slično.);

– njihovi tehnički, logistički i poslovni zahtjevi odgovaraju resursima kojima NTP CG raspolaže;

– svojim aktivnostima ni na koji način ne ugrožavaju ili kompromituju aktivnosti NTP CG ili članova NTP CG to jest ne rade protiv interesa NTP CG ili stanara NTP CG;

– redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze;

– zakonski zastupnik nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i protiv životne sredine, za krivično djelo primanja ili davanja mita i krivično djelo prevare.

Detalji prijave i rok

Prijave se podnose isključivo elektronski na web stranici NTP CG (https://konkursi.ntpark.me/), a rok za podnošenje prijava je 31. avgust 2024. godine. Nakon procesa evaluacije, potrebna dokumentacija će biti dostavljena u originalu ili notarski ovjerena, ne starija od tri mjeseca.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem web stranice NTP CG ili slanjem upita na email adresu: [email protected].

NTP CG poziva sve zainteresovane subjekte da iskoriste ovu priliku i postanu dio dinamične i inovativne zajednice koja će doprinijeti razvoju naučno-tehnološkog ekosistema Crne Gore.

Dokumenta:

JAVNI POZIV STARTAPOVI/SPINOFOVI I TIMOVI SA INOVATIVNIM POTENCIJALOM

JAVNI POZIV PRAVNA LICA KOJA OBAVLJAJU INOVACIONU DJELATNOST

JAVNI POZIV KOMPLEMENTARNE ORGANIZACIJE

ODLUKA O CIJENI INFRASTRUKTURNIH USLUGA