Uskoro javni poziv za prve stanare

Finalne provjere i odobrenja povodom lansiranja Javnog poziva za prijem u status stanara u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore su u toku!

Tim Naučno-tehnološkog parka CG pripremio je pozive, prateću dokumentaciju, pravilnike, a urađena je i procjena vrijednosti prostora. Naša predmetna dokumentacija trenutno je na mišljenju relevantnih institucija što zahtijeva malo više vremena od prethodno planiranog.

A dok čekamo finalna odobrenja, provjerite da li ispunjavate uslove da budete naši stanari.

Pravo učešća u Javnom pozivu imaju startapovi/spinofovi i timovi sa inovativnim potencijalom koji razvijaju inovativne proizvode, usluge ili tehnologije, i to:

Startapovi/Spinofovi sa sjedištem u Crnoj Gori mogu učestvovati na ovom Javnom pozivu pod sljedećim uslovima:

– protiv njih se ne vode postupci likvidacije ili stečaja i nije im izrečena mjera trajne ili privremene zabrane obavljanja poslovne djelatnosti;

– zakonski zastupnik nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i protiv životne sredine, za krivično djelo primanja ili davanja mita i krivično djelo prevare;

– ne posluju u nekoj od sljedećih oblasti: proizvodnja/trgovina oružjem i municijom, proizvodnja/trgovina alkoholnim pićima (izuzev piva i vina), proizvodnja/trgovina akciznom robom, igre na sreću;

– proizvod ili tehnologija ne narušavaju biodiverzitet i/ili ugrožavaju životnu sredinu.

Timovi sa inovativnim potencijalom (neformalni timovi pojedinaca) usmjereni na razvoj inovativnih ili visokotehnoloških proizvoda, usluga ili procesa sa značajnim potencijalom rasta na tržištu.

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju i pravna lica koja obavljaju inovacionu i naučno-istraživačku djelatnost, koja razvijaju inovativne proizvode , usluge ili tehnologije, i to:

– Mikro, mala i srednja privredna društva, za djelimično ili cjelokupno smještanje svog razvoja i poslovanja u NTP Crne Gore;
– Velika privredna društva za smještanje isključivo svojih istraživačko-razvojnih odjeljenja u NTP Crne Gore;
– Licencirane naučno-istraživačke ustanove.

Pravna lica koja obavljaju inovacionu i naučno-istraživačku djelatnost mogu učestvovati na ovom Javnom pozivu pod sljedećim uslovima:

– njihovi zahtjevi odgovaraju infrastrukturnim kapacitetima kojima NTP CG raspolaže;

– protiv njih se ne vode postupci likvidacije ili stečaja i nije im izrečena mjera trajne ili privremene zabrane obavljanja poslovne djelatnosti;

– redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze;

– ne posluju u nekoj od sljedećih oblasti: proizvodnja/trgovina oružjem i municijom, proizvodnja/trgovina alkoholnim pićima (izuzev piva i vina), proizvodnja/trgovina akciznom robom, igre na sreću;

– proizvod ili tehnologija ne narušavaju biodiverzitet i/ili ugrožavaju životnu sredinu;

– zakonski zastupnik nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i protiv životne sredine, za krivično djelo primanja ili davanja mita i krivično djelo prevare;

– posluju pozitivno u poslednje dvije godine 5 ;

– za naučno-istraživačke ustanove licenca resornog ministarstva.

Inostrana privredna društva koje žele da svoja razvojna odjeljenja premjeste u NTP Crne Gore, biće u obavezi da se registruju u Crnoj Gori u skladu sa zakonom o Privrednim društvima.

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju komplementarne organizacije kojima se smatraju pravna lica koja pružaju podršku subjektima inovacione djelatnosti, odnosno organizacije koje obavljaju aktivnosti koje mogu biti podrška NTP CG u ostvarivanju strateških ciljeva opisanih u ovom Javnom pozivu kao i svim stanarima NTP-a, kao što su:

– Treninzi i edukacija;

– Mentorske usluge;

– Marketing usluge;

– Konsalting usluge;

– Istraživanje i razvoj;

– Organizacija skupova, seminara, konferencija i sl.;

– Usluge povezivanja i umrežavanja sa domaćim i međunarodnim poslovnim partnerima;

– Programi internacionalizacije poslovanja.

Komplementarne organizacije mogu učestvovati na ovom Javnom pozivu pod uslovom da imaju razvijen plan aktivnosti usmjeren na podršku stanarima NTP CG. Dio stručnih usluga koje bi komplementarne organizacije morale pružati stanarima NTP-a moraju biti dostupne bez posebne naknade, dok će se uslovi korišćenja ostalih stručnih usluga posebno ugovarati. Pored navedenog, moraju ispunjavati i sljedeće uslove:

– posluju kao organizacije i pružaju predmetne usluge duže od 1 godine;

– njihove poslovne aktivnosti odgovaraju ciljevima NTP CG (podrška razvoju i komercijalizaciji istraživanja, zapošljavanju, rastu prihoda i izvoza, poslovnom umrežavanju i slično.);

– njihovi tehnički, logistički i poslovni zahtjevi odgovaraju resursima kojima NTP CG raspolaže;

– svojim aktivnostima ni na koji način ne ugrožavaju ili kompromituju aktivnosti NTP CG ili članova NTP CG to jest ne rade protiv interesa NTP CG ili stanara NTP CG;

– redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze;

– zakonski zastupnik nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i protiv životne sredine, za krivično djelo primanja ili davanja mita i krivično djelo prevare.

Uskoro ćemo objaviti detaljnije informacije o procesu prijave, uključujući tačne datume, potrebnu dokumentaciju i način prijavljivanja. Sve informacije će biti dostupne na našem zvaničnom sajtu i društvenim mrežama.