Javni poziv pravnim licima koja obavljaju inovacionu djelatnost za prijem stanara u Naučno-tehnološki park Crne Gore

Otvoren javni poziv pravnim licima koja obavljaju inovacionu djelatnost za prijem stanara u NTP CG

Naučno-tehnološki park Crne Gore objavio je Javni poziv za prijem prvih stanara i to za pravna lica koja obavljaju inovacionu djelatnost.

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju  pravna lica koja obavljaju inovacionu i naučno-istraživačku djelatnost, koja razvijaju inovativne proizvode , usluge ili tehnologije, i to:

Mikro, mala i srednja privredna društva, za djelimično ili cjelokupno smještanje svog razvoja i poslovanja u NTP Crne Gore;
Velika privredna društva za smještanje isključivo svojih istraživačko-razvojnih odjeljenja u NTP Crne Gore;
Licencirane naučno-istraživačke ustanove.

Pravna lica koja obavljaju inovacionu i naučno-istraživačku djelatnost mogu učestvovati na ovom Javnom pozivu pod sljedećim uslovima:

– njihovi zahtjevi odgovaraju infrastrukturnim kapacitetima kojima NTP CG raspolaže;

– protiv njih se ne vode postupci likvidacije ili stečaja i nije im izrečena mjera trajne ili privremene zabrane obavljanja poslovne djelatnosti;

– redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze;

– ne posluju u nekoj od sljedećih oblasti: proizvodnja/trgovina oružjem i municijom, proizvodnja/trgovina alkoholnim pićima (izuzev piva i vina), proizvodnja/trgovina akciznom robom, igre na sreću;

– proizvod ili tehnologija ne narušavaju biodiverzitet i/ili ugrožavaju životnu sredinu;

– zakonski zastupnik nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i protiv životne sredine, za krivično djelo primanja ili davanja mita i krivično djelo prevare;

– posluju pozitivno u poslednje dvije godine;

– za naučno-istraživačke ustanove licenca resornog ministarstva.Inostrana privredna društva koje žele da svoja razvojna odjeljenja premjeste u NTP Crne Gore, biće u obavezi da se registruju u Crnoj Gori u skladu sa zakonom o Privrednim društvima.

Prijave se podnose isključivo elektronski na web stranici NTP CG – https://konkursi.ntpark.me/, a Javni poziv je otvoren zaključno sa 31.08.2024. godine. 

Nakon procesa evaluacije, dokumentaciju je potrebno dostaviti u originalu ili notarski ovjerenu, koja ne smije biti starija od 3 mjeseca.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti na web stranici NTP CG ili slanjem upita na email adresu: [email protected].

Dokumenta:

JAVNI POZIV PRAVNA LICA KOJA OBAVLJAJU INOVACIONU DJELATNOST

ODLUKA O CIJENI INFRASTRUKTURNIH USLUGA