Uspješno završena ponovljena obuka za implementaciju Horizont Evropa projekata

Uspješno smo završili četvorodnevnu obuku za implementaciju Horizont Evropa projekata.

Obuka je okupila preko 20 istraživača sa javnih i privatnih univerziteta u Crnoj Gori, naučno-istraživačkih institucija, kompanija u rastu i razvoju, kao i nevladinih organizacija, ali i one koji imaju potencijal, cilj i interesovanje da učestvuju u programu Horizont Evropa.

Zašto Horizont Evropa?

Horizont Evropa nudi značajnu finansijsku podršku za istraživanje i inovacije, što može biti od velike pomoći za organizacije koje se bave naučno-istraživačkim radom i razvojem novih proizvoda ili usluga.

Takođe, kroz Horizont Evropa program organizacije imaju priliku da se povežu sa partnerima iz drugih zemalja i ostvare međunarodnu saradnju. To može dovesti do novih ideja, tehnologija i inovacija, kao i otvaranja novih tržišta.

Osim toga, učešće u Horizont Evropa programu može doprinjeti razvoju istraživačkog kapaciteta organizacija, kroz pristup novim metodama istraživanja, obukama i edukacijama, kao i umrežavanju sa drugim stručnjacima u oblasti.

Na kraju, projekti podržani kroz Horizont Evropa program često se fokusiraju na rješavanje društvenih izazova, kao što su zdravlje, životna sredina, održiva energija i druge važne teme. Stoga, učešće u programu može pomoći organizacijama da ostvare pozitivan društveni uticaj kroz svoj rad.

Obuku je organizovao Naučno-tehnološki park Crne Gore u sklopu “R&I POLICY making, implementation ANd Support in the WEsteRn BalkanS”, skraćeno POLICY ANSWERS, koji je finansiran sredstvima Evropske unije kroz Horizont Evropa program za istraživanje i inovacije.