POLICY ANSWERS: Osnaživanje Crne Gore za uspjeh u programu Horizont Evropa kroz aktivnosti za izgradnju kapaciteta

Program Horizont Evropa Evropske unije predstavlja značajnu priliku za Crnu Goru da se uključi u projekte istraživanja i inovacija najnovije generacije. Da bi iskoristila ovaj potencijal, Naučno-tehnološki park Crne Gore, kao dio projekta POLICY ANSWERS, sproveo je niz obuka s ciljem pripreme crnogorskih istraživača, organizacija i institucija za uspjeh u okviru programa Horizont Evropa. Ove aktivnosti za izgradnju kapaciteta nisu samo pružile osnovna znanja, već su takođe podstakle duh inovacije, saradnje i konkurencije unutar Crne Gore.

Naučno-tehnološki park Crne Gore član je konzorcijuma koji obuhvata 14 partnera koji rade na projektu “R&I POLICY making, implementation AND Support in the WEsterN Balkans”, poznatom kao POLICY ANSWERS. Ovaj projekat finansijski podržava Evropska unija u okviru programa istraživanja i inovacija Horizont 2020.

Aktivnosti za izgradnju kapaciteta u okviru projekta POLICY ANSWERS obuhvatile su četiri četvorodnevna programa obuke. Tri od njih već su organizovana, dok je četvrti planiran za novembar 2023. Obuke su održane u glavnom gradu Crne Gore, Podgorici, i pokrivale su dvije glavne teme:

Priprema aplikacija za projekte u okviru Horizont Evropa: Prva dva programa obuke, održana u maju i oktobru 2023, vodio je renomirani ekspert, profesor dr Goran Stojanović. Ovi treninzi pružili su učesnicima uvid u program Horizon Evropa 2021-2027, njegove prioritete za istraživanje i inovacije, i savjete za kreiranje uspješnih projektnih prijedloga. Učesnici su takođe naučili kako da identifikuju odgovarajuće partnere i imali priliku da diskutuju o konkretnim projektima.

Implementacija projekata u okviru Horizont Evropa: Treći program obuke, održan u junu 2023, fokusirao se na praktične aspekte implementacije projekata u okviru Horizont Evropa. Ova obuka, vođena od strane profesora dr Gorana Stojanovića i Marije Šole Spasić, opremila je učesnike znanjem potrebnim za efikasnu realizaciju projekata. Obuhvatila je potpisivanje ugovora, upravljanje tokom životnog ciklusa projekta, finansijsko izveštavanje i druge ključne aspekte implementacije projekta.

Ekspertiza trenera:

Profesor dr Goran Stojanović radi na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima bogato profesionalno iskustvo sa preko 27 godina angažovanosti u sektoru obrazovanja. Takođe, ima 17 godina iskustva u razvoju i realizaciji projekata Evropske unije, ukupne vrijednosti veće od 20 miliona evra, i impresivnu stopu uspješnosti veću od 55%. Učestvuje u realizaciji četiri H2020 projekta i četiri projekta Horizon Evropa, pri čemu je koordinator u šest od njih.

Marija Šola Spasić je menadžerka projekata na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje radi već više od deset godina. Takođe je nacionalna kontakt tačka za pravna i finansijska pitanja u okviru programa Horizot Evropa i Horizon 2020. Ima profesionalno iskustvo u obuci korisnika grantova s jedne strane, i iskustvo u upravljanju grantovima i realizaciji brojnih istraživačkih i inovacionih projekata (FP7, CIP, IPA, H2020, HEU, itd.) i projekata visokog obrazovanja (Tempus, Erasmus+, itd.) s druge strane.

Utisci učesnika:

Jedan od ključnih zaključaka iz ovih programa obuke jeste visok nivo zadovoljstva učesnika i njihove pozitivne povratne informacije. Treninzi su osnažili crnogorske istraživače i organizacije da aktivno učestvuju u projektima Horizont Evropa. Evo nekoliko izjava učesnika:

“Ovo obrazovanje će biti veoma korisno u mom budućem radu. Trener je objasnio svaki korak pripreme projekta i nakon ovoga se osećam sposobnim da napišem prijedloge projekata za ovaj poziv, kao i za druge EU pozive.”

“Stekao mnogo znanja o projektu za koji je naša NVO kvalifikovana. Takođe sam stekao mnogo znanja o tehničkim aspektima pripreme prijedloga projekta za HORIZONT.”

“To je bio odličan događaj, tako da nema potrebe za unapređivanjem ovog događaja, samo treba da se organizuju češće.”

Otvorena prijava: Ponovljena Obuka za Implementaciju Projekata u Okviru Horizont Evropa

Poziv za prijave za ponovnu obuku za implementaciju projekata u okviru programa Horizont Evropa trenutno je aktivan. Kao što je već pomenuto, obuka će se održati 9, 10, 15. i 16. novembra u hotelu CUE u Podgorici. Dodatne detalje o obuci i postupku prijave možete pronaći na veb sajtu Naučno-tehnološkog parka Crne Gore u sekciji vijesti.

Zaključak:

Aktivnosti za izgradnju kapaciteta koje je organizovao projekat POLICY ANSWERS u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Crne Gore uspješno su osnažile Crnu Goru da iskoristi prilike koje nudi Horizont Evropa. Pružajući vrijedno znanje i ekspertizu, ovi programi obuke su otvorili put crnogorskim istraživačima i organizacijama da postanu aktivni učesnici u programu Horizont Evropa. Naučene lekcije iz ovih inicijativa mogu se koristiti za dalji razvoj napora za izgradnju kapaciteta i nastavak putovanja Crne Gore prema izvrsnosti u istraživanju i inovacijama u Evropi.

Video zapisi na lokalnom jeziku sa prve dvije obuke pružaju direktan pristup pozitivnim povratnim informacijama od strane učesnika, a nalaze se na sljedećem linku.