Konferencija „Digitalno upravljanje za ubrzavanje razvoja“

Uticaj IKT na razvoj poslovnog ambijenta

U organizaciji Ministarstva javne uprave, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, 22.11.2019. godine u Podgorici je održana konferencija „Digitalno upravljanje za ubrzavanje razvoja“, koja je okupila predstavnike javne uprave, poslovnog sektora, civilnog društva i međunarodnih organizacija. Težište konferencije je postavljeno na pitanje kako digitalizacija može učiniti upravljanje efikasnijim i podstaći ekonomski razvoj, u svijetlu istraživanja na temu korišćenja elektronskih usluga i uticaja informaciono-komunikacionih tehnologija na ekonomiju Crne Gore.

Konferenciji je prisustvovala ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, koja je istakla da će, razvoj novih usluga, poput registracije preduzeća i upisa djece u škole, biti prilika da građani u većem broju prihvate elektronsku komunikaciju sa javnom upravom kao jednostavniji i kvalitetniji način ostvarivanja svojih prava. Na konferenciji su predstavljeni i rezultati iz istraživanja, o uzrocima razlika u stavovima i korišćenju e-usluga među građanima, sa jedne, i predstavnika biznis zajednice, sa druge strane.

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Hermann Spitz, ocijenio je da digitalna revolucija postaje ključni pokretač koji će radikalno promijeniti sve dimenzije društva. On je posebno naglasio da “Digitalna revolucija ima potencijalne koristi u mnogim oblastima i može poztivno doprinijeti održivom razvoju”.

Stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova, saopštila je da Crna Gora sve više ide putem digitalne transformacije, ističući da “Pouzdano i efikasno pružanje usluga uvijek prati pojednostavljenje procedura. To je neophodno da bi građani i preduzeća mogli brže, transparentnije i ekonomičnije da ostvare prava i ispune zakonske obaveze”, dodala je Gašparikova.

Konferencija je bila organizovana u dva panela, prvi pod nazivom Upravljanje 2.0, gdje su panelisti govorili o budućem razvoju e-usluga koje pružaju organi državne i lokalne uprave, a koji građanima i biznisu mogu olakšati ostvarivanje njihovih prava i ispunjavanje obaveza, gdje su učešće uzeli Bojana Bošković, generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta, Ministarstva finansija; Džemal Lekić, direktor Centra za informacioni sistem, Glavni grad Podgorica; Marko Sošić, istraživač javnih politika, Institut alternative; Ivan Radulović, izvršni direktor Savjeta stranih investitora Crne Gore.

Druga panel diskusija, pod nazivom Digitalna ekonomija, bila je usmjerena na uticaj IKT na razvoj ekonomije. Panelisti su razmatrali mogućnosti kreiranja što boljeg poslovnog ambijenta, koji bi bio podsticajan za privrednike, investitore, ali i digitalne nomade i start-up preduzeća, a sve u cilju jačanja konkurentnosti naše ekonomije. Na panelu su učestvovali Ratka Strugar, generalna direktorica Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnosti i radio spektar, Ministarstvo ekonomije; Branka Žižić, v.d. generalnog direktora Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj; Nada Rakočević, sekretarka Odbora udruženja ICT, Privredna komora Crne Gore; Velibor Bošković, v.d. direktora Naučno-tehnološkog parka Crne Gore i Ivan Radunović, osnivač, kompanije Codingo.