O Naučno-tehnološkom parku – Velibor Bošković, v.d. izvršnog direktora

Dnevnik RTCG; 23.11.2019.

U izjavi za Dnevnik Javnog servisa RTCG, v.d. Izvršnog direktora Naučno-tehnološkog parka, Velibor Bošković je istakao da će NTP CG mladima biti motivator za savremeno obrazovanje i edukaciju u oblasti tehnološkog sektora.

Uzimajući u obzir potencijal inovativnog biznisa, prema riječima g-dina Boškovića, profilisanje mladih ljudi u budućnosti će biti usko vezano za visoke tehnologije i njihovu primjenu.