Javni poziv za prijavu na obuku za pripremu aplikacija za projekte Horizont Evropa

Ukoliko dolazite iz naučno-istraživačke institucije, univerziteta, kompanije ili nevladine organizacije koja želi da osnaži svoje kapacitete za razvoj i podnošenje prijedloga projekata u okviru programa Horizont Evropa, pozivamo vas da se prijavite za besplatnu 4-dnevnu obuku za pripremu i pisanje prijedloga projekata iz programa Horizont Evropa. Navedena obuka će se održati 11, 12, 13, i 14. maja 2023. u Podgorici. Osim ove obuke koja će se održati uživo, sa učesnicima će biti organizovana dodatna tri dana za online konsultacije sa ekspertom iz ove oblasti.

Obuku organizuje Naučno-tehnološki park Crne Gore u sklopu “R&I POLICY making, implementation ANd Support in the WEsteRn BalkanS”, skraćeno POLICY ANSWERS, koji je finansiran sredstvima Evropske unije kroz Horizont Evropa program za istraživanje i inovacije.

Zašto Horizont Evropa?

Horizont Evropa nudi značajnu finansijsku podršku za istraživanje i inovacije, što može biti od velike pomoći za organizacije koje se bave naučno-istraživačkim radom i razvojem novih proizvoda ili usluga.

Takođe, kroz Horizont Evropa program organizacije imaju priliku da se povežu sa partnerima iz drugih zemalja i ostvare međunarodnu saradnju. To može dovesti do novih ideja, tehnologija i inovacija, kao i otvaranja novih tržišta.

Osim toga, učešće u Horizont Evropa programu može doprinjeti razvoju istraživačkog kapaciteta organizacija, kroz pristup novim metodama istraživanja, obukama i edukacijama, kao i umrežavanju sa drugim stručnjacima u oblasti.

Na kraju, projekti podržani kroz Horizont Evropa program često se fokusiraju na rješavanje društvenih izazova, kao što su zdravlje, životna sredina, održiva energija i druge važne teme. Stoga, učešće u programu može pomoći organizacijama da ostvare pozitivan društveni uticaj kroz svoj rad.

Кako izgleda program obuke?

Pored osnovnih informacija o programu Horizon Evropa 2021-2027 i mogućnostima za finansiranje projekata iz ovog programa, Prof. dr Goran Stojanović će pružiti informacije o prioritetima ovog programa za istraživanje i inovacije, osposobiće vas da pripremite i kreirate uspješan prijedlog projekta koji EU želi da finansira, zatim da nađete adekvatne partnere i posvetiće vrijeme za diskusiju sa učesnicima o konkretnim projektnim idejama iz ove oblasti.

Detaljan program obuke možete preuzeti na ovom linku: Agenda

Ko je predavač?

Prof. Dr GORAN STOJANOVIĆ je profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, ima preko 20 godina iskustva u sektoru edukacije i 12 godina iskustva u pisanju i implementaciji EU projekata u vrijednosti više od 16 miliona EUR, sa procentom uspješnosti preko 55%. Učestvuje u implementaciji četiri H2020 projekta, od kojih su tri koordinatorska.

Кome je obuka namjenjena?

Obuka je namjenjena istraživačima sa javnih i privatnih univerziteta u Crnoj Gori, naučno-istraživačkim institucijama, kompanijama u rastu i razvoju, kao i nevladinim organizacijama i onima koji imaju potencijal, cilj i interesovanje da učestvuju u programu Horizont Evropa.

Planirano je da obuka bude održana za 15 polaznika. Zbog ograničenog broja mjesta, prvenstvo učešća će zavisiti od prethodnog iskustva, znanja i iskazane motivacije za pohađanje navedene obuke u trajanju od četiri dana i tri dana online konsultacija (ukupno sedam dana).

Obuka će biti održana na lokalnom jeziku.

Učešće je besplatno (bez kotizacije).

Кako se prijaviti?

Potrebno je popuniti online obrazac za prijavu na obuku, koji se možete naći na ovom linku.

Rok za prijavu je 03.05.2023, a odabrani polaznici će biti obaviješteni o rezultatima selekcije najkasnije do 08.05.2023. Svi dodatni detalji o obuci i programu radionica biće dostupni odabranim polaznicima.

Ukoliko imate pitanja možete nam se obratiti putem mejl: [email protected] ili telefon: 067 073 009.

Pretraži

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.

[mc4wp_form]
This site is registered on wpml.org as a development site.