Rektor Univerziteta Crne Gore, Prof. dr Danilo Nikolić

Naučno-tehnološki park spona između akademskog i biznis sektora

Prije nešto više od dva mjeseca 20. septembra ove godine – zvanično je počeo rad Naučno-tehnološki park Crne Gore osnovan u partnerstvu Vlade, Ministarstva nauke i Univerziteta Crne Gore, uz zajedničku viziju da postane ključno mjesto na kojem će se spajati inovativni i kreativni pojedinci i projekti, gdje će akademski i bizns sektor zajedno raditi na razvoju crnogorske ekonomije i društva koristeći najsavremenije tehnologije, inovacije i naučno-istraživačka dostignuća, pišu Dnevne novine.

Rektor Univerziteta Crne Gore Danilo Nikolić u razgovoru za taj list kaže da Naučno-tehnološki park Crne Gore vidi i kao sponu studenata sa različitih fakulteta koji će raditi na realizaciji poslovnih i inovativnih ideja, stvarajući tako pogodno tlo za osnivanje sopstvenih kompanija i pokretanje start-apova koji su najdinamičniji dio ekonomija razvijenih zemalja.

Kako ističe, projekat Naučnotehnološkog parka Crne Gore predstavlja značajan iskorak u jačanju inovaciono-preduzetničkog ekosistema u Crnoj Gori.

“Vjerujem da će Naučno-tehnološki park Crne Gore biti mjesto koje će podsticati saradnju i jačati sinergiju između naučnoistraživačkog sektora, privrednog sektora, lokalne zajednice i državnih institucija, a sve sa ciljem da se kreira stimulativni ambijent koji će za rezultat imati osnaživanje konkurentnosti crnogorske ekonomije. Upravo iz tih razloga su Vlada Crne Gore, Univerzitet Crne Gore i Ministarstvo nauke, prepoznajući značaj takvih projekata u društvu, odlučili da u okviru centralnog kampusa Univerziteta osnuju Naučno-tehnološki park Crne Gore. Sama lokacija Naučno-tehnološkog parka Crne Gore je veoma atraktivna, zbog neposredne blizine tehničko-tehnoloških fakulteta, državnih institucija, te velikog broja kompanija”, navodi Nikolić.

Dodaje da Univerzitet Crne Gore posljednjih godina intenzivno radi na unapređenju potencijala u domenu nauke, istraživanja, inovacija i saradnje sa privredom.

“Upravo u tom dijelu vidim važnu ulogu našeg Univerziteta u radu Naučno-tehnološkog parka. Kroz aktivnosti za koje će biti zadužen Naučno-tehnološki park, želimo da našem akademskom osoblju omogućimo da rezultati naučno-istraživačke aktivnosti dobiju novu dimenziju u smislu podsticanja inovacija i inovativnog preduzetništva, odnosno da omogućimo transfer tehnologija i znanja između akademske zajednice i privrednog sektora. Sa druge strane, smatram da će Naučno-tehnološki park pružiti i mogućnost našim studentima u testiranju njihovih preduzetničkih ideja i omogućiti im sticanje praktičnih znanja i kompetencija, koje će im biti od pomoći pri zapošljavanju ili kreiranju sopstvenog biznisa”, kaže Nikolić.

Očekujem da će u bliskoj budućnosti Naučno-tehnološki park uspjeti da kreira neophodnu sinergiju između obrazovanja, nauke i privrede, kada je riječ o njihovoj razvojnoj i konkurentskoj dinamici.

“Praksa je pokazala da institucije poput NTP kreiraju stimulativnu i afirmativnu atmosferu za rad, pronalaze nova i drugačija rješenja za prepreke koje im stoje na putu i što je najvažnije stvaraju pozitivan multiplikativni efekat na privredno okruženje. Ono što Univerzitet Crne Gore očekuje od NTP jeste podsticaj naučno-istraživačkog rada, stimulisanje inovativnog načina razmišljanja, jačanje preduzetničkih kapaciteta i timske saradnje akademskog osoblja i studenata, kao i uspješnu primjenu rezultata njihovog rada”, pojašnjava rektor UCG.

Ukazuje da je jedan od ključnih ciljeva Naučno-tehnološkog parka Crne Gore da na jednom mjestu kreira ambijent za spajanje nauke, inovacija i privrede, sa fokusom na efikasnije korišćenje istraživačkog i razvojnog potencijala, razvoj novih tehnologija i transfer tehnologija ka privrednom sektoru.

“Upravo iskustva koja nam dolaze kako iz razvijenih, tako i zemalja u razvoju, govore da su slične organizacione forme za tehničko-tehnološko preduzetništvo i komercijalizaciju inovacija, najbolji način kako da unaprijedimo i intenziviramo navedenu saradnju. Naučno-tehnološki park Crne Gore će nam omogućiti efikasniju distribuciju neophodnih informacija u oba smjera, a sve sa ciljem povećanja stepena konkurentnosti, kako Univerziteta tako i naše privrede”, uvjeren je Nikolić.

Smatra da će operacionalizacijom aktivnosti koje će sprovoditi Naučno-tehnološki park Crne Gore, našim istraživačima i naučnicima biti pružena mogućnost tržišne validacije naučnih ideja i projekata, dok će se poslovnom sektoru pružiti mogućnost rasta i razvoja kroz upotrebu naučnih resursa.

“Vjerujem da će Naučno-tehnološki park, uz aktivno korištenje naučno-istraživačkih resursa i inovativnih potencijala Univerziteta, doprinijeti unapređenju poslovnog ambijenta Crne Gore, kroz stimulisanje razvoja start-up i spin-off kompanija, koje su jedan od najvećih nosilaca tehnoloških promjena danas u svijetu”, zaključio je Nikolić.

Izvor: Dnevne novine; CDM

Pretraži

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.

[mc4wp_form]
This site is registered on wpml.org as a development site.