Konferencija DigitalOn 2019

Digitalna transformacija – poslovna šansa Crne Gore

Asocijacija menadžera Crne Gore u saradnji sa Odborom za digitalnu transformaciju organizuje jednodnevnu konferenciju posvećenu digitalnoj transformaciji u Crnoj Gori. Na jednom mjestu su se našli predstavnici državne administracije, poslovnog sektora i inovaciono-preduzetničkog ekosistema, radi razgovora o smjernicama budućeg razvoja i primjene digitalnih rješenja.

Konferencija je podijeljena u 3 segmenta, panela, na kojima će se raspravljati o start-up kompanijama, rješenjima u privredi i rješenjima primijenjenim u državnoj upravi.

Poseban fokus stavljen je na crnogorske kompanije i digitalna rješenja koja su ostvarena u proteklom period, uz konstataciju da je neophodno dodatno raditi na unapređenju preduzetničkog ekosistema. Očekivanja su da će visoko-tehnološki orijentisane kompanije u budućem periodu dati poseban doprinos daljem procesu digitalizacije društva i ambijenta u Crnoj Gori.

Učesnik konferencije je i ministarka nauke, dr Sanja Damjanović, koja je između ostalog najavila i da će se osnivanjem Naučno-tehnološkog parka Crne Gore, kao jednim od najvećih projekata Vlade Crne Gore i Univerziteta Crne Gore u narednoj godini, stvoriti jači ambijent za osnaživanje inovativnih i tehnološki orijentisanih kompanija, sa ciljem podizanja stepena konkurentnosti crnogorske ekonomije. Osim ovog, ministarka Damjanović je najavila i niz aktivnosti i programa podrške start-up kompanijama u Crnoj Gori. U toku je i izrada zakonskog rješenja o podsticajima start-up i inovativnim kompanijama, koji će dodatno urediti ovu oblast i omogućiti efikasnije funkcionisanje ovih kompanija.

U okviru panela „Prezentacije rješenja iz privrede“ učesnici su imali priliku da čuju detaljnije informacije o rješenjima koja se koriste u nekim od crnogorskih kompanija. Panelisti su bili: Davor Mašković, koordinator marketinga u kompaniji Bar Kod, koji je govorio o procesu digitalne transformacije kompanije Bar Kod. Dražen Raičković, izvršni direktor u kompaniji Business Universal Media (Proventum), govorio je o Proventum – Cloud Office; dok je Sejad Šehić, direktor Sektora kartičarstva u Hipotekarnoj banci učesnike upoznao sa Pay by link konceptom; Ivan Šaranović, glavni inženjer za razvoj i administraciju korporativnog softvera u CGES-u govorio je o iskustvima te kompanije u primijenjenim procesima i implementaciji ERP, DMS i dr sistema.

Finalni panel posvećen je S3 Starategiji pametne specijalizacije, kao kapitalnom dokumentu razvoja inovacionog ekosistema u Crnoj Gori. Učesnke panela je sa osnovim postulatima S3 strategije pametne specijalizacije upoznala Branka Žižić, v.d. generalnog direktora Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke. Takođe, predstavljeni su i programi podrške u narednoj godini, koje Ministarstvo nauke planira da sprovede, a direktno su povezani sa implementacijom aktivnosti iz S3 strategije.

Ostali učesnici su bili: Mirjana Begović, načelnica Direkcije za razvoj e-servisa u Ministarstvu javne uprave koja govori o Istraživanju o korišćenju i stavovima prema e-uslugama u Crnoj Gori; Vitomir Dragaš, generalni menadžer za elektronske komunikacione mreže EKIP koji učesnike informiše o Razvoj broadband pristupa u Crnoj Gori; Stojanka Milošević, načelnica Odsjeka za vrijednost i porijeklo robe u Upravi Carina, govori o Implementaciji prakse javno privatnog partnerstva; o iskustvima digitalizacije u Carinskoj ispostavi na Aerodromu Podgorica govori, Maja Racković; a na temu Cyber Security govori Adis Balota, član Atlantskog saveza Crne Gore.