Velibor Bošković učesnik digitalnog samita Zapadnog Balkana u Sarajevu

Šesti digitalni samit Zapadnog Balkana održan je u Sarajevu, na kojem se između ostalog govorilo o Zapadnom Balkanu kao regionu sa ogromnim potencijalom za inovacije, počevši od mlade obrazovne populacije, snažnog preduzetničkog duha, do rastuće zajednice startapa i firmi za rižični kapital ali i o izazovima koji uključuju ograničeni pristup finansijama i podršci za inovacije, nedostatak stručnih radnika, kao i razvoj kulture usmjerene ka inovacijama.

Naš izvršni direktor Velibor Bošković govorio je na panelu “Inovacioni ekosistemi na Zapadnom Balkanu” o ulozi rizičnog kapitala, anđeoskim investitorima i crowfunding-u u podršci inovacijama.

Pored konferencijskog dijela koji je obilježilo nekoliko ključnih panel-diskusija među kojima i panel na visokom nivou pod nazivom „Transformativna uloga digitalizacije – zajednička vizija i ambicija regiona zapadnog Balkana“, paralelno je održan i EXPO. Riječ je o sajamskom dijelu Samita na kojem su se predstavile vodeće kompanije iz sektora informaciono-komunikacionih tehnologija, uključujući i tri bh. telekom operatera.

Pretraži