Održana panel diskusija: Značaj i uloga TTO (kancelarija za transfer tehnologija) u razvoju inovaciono-preduzetničkog ekosistema u Crnoj Gori

U sklopu festivala “Dani nauke i inovacija 2023” pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja CG, održana je panel diskusija „Značaj i uloga TTO (kancelarija za transfer tehnologija) u razvoju inovaciono-preduzetničkog ekosistema u Crnoj Gori“ u organizaciji Naučno-tehnološkog parka Crne Gore.

Kancelarije za transfer tehnologije (TTO) predstavljaju ključnu komponentu inovacionih ekosistema širom svijeta, a njihova uloga u podršci transferu tehnologije iz istraživačkih institucija u komercijalne proizvode i usluge je od suštinskog značaja za razvoj inovativnog preduzetništva.

Panelisti, uključujući Velibora Boškovića, direktora Naučno-tehnološkog parka Crne Gore, mr Marijetu Barjaktarović Lanzardi, generalnu direktoricu Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj, prof. dr Petra Karanikić, Univerzitet u Rijeci, Srna Sudar, šefica kancelarije za projekte, a pod moderacijom g. Radivoja Drobnjaka, menadžera za programske aktivnosti u Naučno-tehnološkom parku CG, diskutovali su o značaju kancelarije za transfer tehnologije za unapređenje inovaciono-preduzetničkog ekosistema CG.

Cilj panel diskusije bio je raspraviti kako TTO-ovi mogu doprinijeti jačanju inovacija i preduzetništva u Crnoj Gori.

Pretraži