Uspješno završena ponovljena obuka za pripremu aplikacija za projekte Horizont Evropa

Polaznici obuke su proteklih dana učili o programu Horizont Evropa 2021-2027 i mogućnostima za finansiranje projekata iz ovog programa.

Predavač prof. dr Goran Stojanović im je pružio informacije o prioritetima ovog programa za istraživanje i inovacije, osposobio ih da pripreme i kreiraju uspješan prijedlog projekta koji EU želi da finansira i na koji način mogu pronaći adekvatne partnere.

Obuka je okupila preko 20 istraživača sa javnih i privatnih univerziteta u Crnoj Gori, naučno-istraživačkih institucija, kompanija u rastu i razvoju, kao i nevladinih organizacija, ali i one koji imaju potencijal, cilj i interesovanje da učestvuju u programu Horizont Evropa.

Zašto Horizont Evropa?

Horizont Evropa nudi značajnu finansijsku podršku za istraživanje i inovacije, što može biti od velike pomoći za organizacije koje se bave naučno-istraživačkim radom i razvojem novih proizvoda ili usluga.

Takođe, kroz Horizont Evropa program organizacije imaju priliku da se povežu sa partnerima iz drugih zemalja i ostvare međunarodnu saradnju. To može dovesti do novih ideja, tehnologija i inovacija, kao i otvaranja novih tržišta.

Osim toga, učešće u Horizont Evropa programu može doprinjeti razvoju istraživačkog kapaciteta organizacija, kroz pristup novim metodama istraživanja, obukama i edukacijama, kao i umrežavanju sa drugim stručnjacima u oblasti.

Na kraju, projekti podržani kroz Horizont Evropa program često se fokusiraju na rješavanje društvenih izazova, kao što su zdravlje, životna sredina, održiva energija i druge važne teme. Stoga, učešće u programu može pomoći organizacijama da ostvare pozitivan društveni uticaj kroz svoj rad.

Obuku je organizovao Naučno-tehnološki park Crne Gore u sklopu “R&I POLICY making, implementation ANd Support in the WEsteRn BalkanS”, skraćeno POLICY ANSWERS, koji je finansiran sredstvima Evropske unije kroz Horizont Evropa program za istraživanje i inovacije.

Pretraži