Rezultati 3 tačke Konkursa iz domena Programa za podsticanje inovativnih startapova

U okviru 3 nove tačke Konkursa za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovacione djelatnosti u 2019. godini, a na osnovu predloga komisije koja je ocjenjivala pristigle prijave, Ministarstvo nauke će podržati 12 projekata, dok su 3 projekta odbijena. Nove tačke konkursa su mjere uvedene na osnovu programa podsticanja inovativnih startup-ova u Crnoj Gori. Vrijednost podrške je 50.700 €.

Napominjemo, 3 nove tačke Konkursa su sljedeće:

12 – Sufinansiranje aktivnosti namijenjenih podsticanju inovacione kulture

13 – Sufinansiranje realizacije intenzivnih edukativnih programa (ljetnjih i zimskih škola za studente i mlade profesionalce) u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore

14 – Sufinansiranje programa „Gostujući predavači“ na univerzitetima u Crnoj Gori, u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore

Komisija Ministarstva nauke za ocjenu prijava utvrdila je prag prolaznosti na 70 od maksimalnih 100 poena, gdje će projekti od 90 – 100 poena biti finansirani sa punim traženim iznosom, projekti od 80 – 90 poena će biti finansirani sa 90% od traženog iznosa, a projekti od 70 – 80 poena će biti finansirani do 80% od traženog iznosa i u zavisnosti od ispunjenosti uslova Konkursa i obrazloženja budžetskih stavki.

Kako nijesu potrošena ukupno opredijeljena sredstva za ove namjene, Ministarstvo nauke produžava rok za podnošenje prijava za sve tri tačke, do utroška planiranih sredstava. Prijave u nastavku Konkursa će biti individualno razmatrane.

Pretraži

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.

[mc4wp_form]
This site is registered on wpml.org as a development site.