Predlog Zakona o inovacionoj djelatnosti

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18) Ministarstvo nauke objavljuje javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Predloga Zakona o inovacionoj djelatnosti.
Novim zakonskim uređenjem inovacione djelatnosti u Crnoj Gori, jasnije se definiše nacionalni inovacioni sistem; normiraju se subjekti koji obavljaju inovacionu djelatnost, subjekti koji obezbjeđuju inovacionu infrastrukturu, utvrđuje se uloga Savjeta za inovacije i osnivanje novog implementacionog tijela – Fonda za inovacije, koji bi u okviru svoje nadležnosti sprovodio programe inovacione djelatnosti i pratio realizaciju aktivnosti i ostvarenje operativnih ciljeva definisanih u Strategiji pametne specijalizacije – S3 i drugim relevatnim nacionalnim strategijama i programima.
Na taj način, unapređuje se važeći Zakon o inovativnoj djelatnosti iz 2016. godine i usaglašava sa EU zakonodavnim i strateškim okvirom i međunarodnim standardima u ovoj oblasti.
Vlada Crne Gore planirala da kroz dva zakona, novi Zakon o inovacionoj djelatnosti i Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija – Lex specialis, unaprijedi oblast i podstakne razvoj nacionalnog inovacionog sistema. Otvorene su javne konsultacije za oba zakona.
Konsultovanje podrazumijeva davanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara u početnoj fazi pripreme zakona.
Aktuelni tekst nacrta Predloga Zakona o inovacionoj djelatnosti može se preuzeti OVDJE.
Konsultacije će biti otvorene od 15. maja do 1. juna 2020. godine.
Za koordinaciju konsultovanja zadužena je Branka Žižić, generalna direktorica za inovacije i tehnološki razvoj, e-mail: [email protected].
Inicijative, predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti u elektronskom obliku, putem portala e-Uprave (e-Participacija) ili na e-mail adresu: [email protected] .

Izvor: Ministarstvo nauke

Pretraži

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.

[mc4wp_form]
This site is registered on wpml.org as a development site.