Predlog Zakona o podsticajnim mjerama za istraživanje i inovacije

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18) Ministarstvo nauke objavljuje javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Predloga Zakona o podsticajnim mjerama za istraživanje i inovacije.
Razlog za donošenje ovog zakona je povećanje nivoa istraživanja i inovacija, u smislu povećanja ljudskih resursa, znanja i kapitala koji se investira u naučnoistraživačku i inovacionu djelatnost.
Vlada Crne Gore planirala da kroz dva zakona, novi Zakon o inovacionoj djelatnosti i Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija – Lex specialis, unaprijedi oblast i podstakne razvoj nacionalnog inovacionog sistema. Otvorene su javne konsultacije za oba zakona.
Podsticajne mjere u aktuelnom nacrtu predloga zakona podrazumijevaju poreska umanjenja, oslobođenja ili olakšice u kategorijama: porez na dohodak fizičkih lica i prirez na porez; doprinosi za obavezno socijalno osiguranje; porez na dobit; naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; i porez na nepokretnu imovinu.
Kategorije korisnika koje su predviđene ovim zakonom su: privredna društva koja realizuju inovativne projekte; naučnoistraživačke ustanove koje realizuju naučnoistraživačke i inovativne projekte; inovativni startapovi i spinofovi; fizička lica – frilenseri, pronalazači i inovatori; investitori u inovacionu djelatnost – pravna i fizička lica.
Konsultovanje podrazumijeva davanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara u početnoj fazi pripreme zakona.
Aktuelni tekst nacrta Predloga Zakona o podsticajnim mjerama za istraživanje i inovacije može se preuzeti OVDJE.
Konsultacije će biti otvorene od 15. maja do 1. juna 2020. godine.
Za koordinaciju konsultovanja zadužena je Branka Žižić, generalna direktorica za inovacije i tehnološki razvoj, e-mail: [email protected].
Inicijative, predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti u elektronskom obliku, putem portala e-Uprave (e-Participacija) ili na e-mail adresu: [email protected] .

Izvor: Ministarstvo nauke

Pretraži

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.

[mc4wp_form]
This site is registered on wpml.org as a development site.