Potpisan Memorandum o saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka

Naučno-tehnološki park CG nastavlja aktivnosti na izgradnji regionalne mreže partnera kroz formalizaciju saradnje sa Inovacionim centrom Banja Luka.

Izvršni direktor NTP CG Velibor Bošković i direktor Inovacionog centra Banja Luka Drago Gverić, potpisali su danas Memorandum o saradnji kao osnov za dalje pravce zajedničkog djelovanja u naredne 3 godine.

Cilj nam je da sa našim budućim partnerom razmjenjujemo znanja, planiramo i sprovodimo zajedničke aktivnosti u oblastima inovativne privrede i preduzetništva.

Poseban fokus navedene saradnje će biti usmjeren na zajedničke međunarodne projekte iz oblasti inovativnog preduzetništva.

Nakon uspješne razmjene primjera dobre prakse, te razmatranja mogućnosti buduće saradnje, obišli smo zgradu Naučno-tehnološkog parka CG, koja će doprinijeti bržem ekonomskom razvoju CG.

Zajedno stvaramo bolju budućnost!