Održana konferencija “Primjena inovacija u nauci i privredi u Crnoj Gori”

Direktor Velibor Bošković učesnik konferencije

U Budvi je u okviru EU INO NET projekta „Promocija kulture inovacija i podrška saradnji između aktera u nauci, obrazovanju i inovacijama” održana konferencija pod nazivom “Primjena inovacija u nauci i privredi u Crnoj Gori”.
Osnovni cilj projekta je unapređenje saradnje između naučnog i privrednog sektora u Crnoj Gori unapređenjem portala www.naucnamreza.me, podršku malim i srednjim preduzećima u zaštiti prava intelektualne svojine, a sufinansiran je od Vlade Crne Gore i Evropske unije (EU).

Direktor projekta INO NET Konard Nierubiec kazao je da je globalna pandemija ponovo potvrdila da su upravljanje inovacijama, prenos tehnologije i razvoj istraživanja i dalje glavni stubovi EU.
On je rekao da ne bi mogli da postignu te rezultate bez odlične saradnje sa svim relevantnim institucijama u Crnoj Gori, tj Ministarstva ekonomskog razvoja, Ministarstva nauke, Privredne komore i Naučno tehnološkog parka Crne Gore.

“Vjerujemo da će servisi razvijeni u okviru ovog projekta pomoći preduzećima u Crnoj Gori da budu inovativnija i konkurentnija na lokalnom, regionalnom i tržištu EU”, istakao je Nierubiec.

Direktorica Sektora za projekte u Privrednoj Komori Tanja Radusinović kazala je da je ovo važan projekat za crnogorsku privredu.

„Smatram da možemo biti zadovoljni rezultatima projekta, tim prije što je realizovan u vrlo teškim uslovima pandemije COVID 19 koja je onemogućila planirani način realizacije aktivnosti. Nema dileme da je i u tako izmijenjenim uslovima implementacije dat doprinos promociji inovacija i saradnja između nauke, obrazovanja i privrede kao i boljem razumijevanju instrumenata za zaštitu prava intelektualne svojine”, kazala je ona.

Ona je dodala da je Privredna komora bila uključena u dijelu pogleda koji se odnosio na unapređenje kapaciteta za zaštitu intelektualne svojine i razvoj savjetodavnih usluga za dijagnostiku u toj oblasti.

Naglasila je i da je do danas otvoren Javni poziv mikro, malim i srednjim preduzećima za besplatne konsultacije u dijelu preddijagnostike iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine, u okviru kojeg će biti pružena besplatna savjetodavna podrška odabranim mikro, malim i srednjim preduzećima o potencijalima intelektualne svojine za razvoj njihovih biznisa.

Dodala je i da je Privredna komora u saradnji sa International development Ireland organizovala sedam radionica u kojima su učestvovali predstavnici više od 130 MSP. Neke od tema radionica bile su: važnost prava intelektualne svojine za mala i srednja preduzeća, žigovi za mala i srednja preduzeća, inovacije izumi, pravo na patent, registracija i novi trendovi itd.

Ivana Janković Mijanović, Rukovodilac odjeljenja za Evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova, Ministarstvo ekonomskog razvoja, kazala je da Ministarstvo u svom porftoliju ima upravljanje i koordinaciju IPA fondovima koji imaju za cilj jačanje konkurentnosti i inovativnosti privatnog sektora u Crnoj Gori.

„Projekti koje sprovodimo su usmjereni na postizanje i dostizanje kriterijumima koji su nam zadati za buduće članstvo u EU. Do sada smo implemetirali više od 10 projekata a projekat INO NET je jedan od prvih”, rekla je Janković – Mijanović.

Istakla je kako ovim projektom žele da povežu aktere iz nauke i privrede i komercijalizaciji inovacija. Ona je rekla da je Ministarstvo ekonomskog razvoja intenzivno radilo na jačanju zakonodavnog okvira koji će da podstakne aktere iz nauke i privrede da se bave inovacijama i komercijalizuju iste.

„Ovaj projekat upravo to i radi kroz dva segmenta. Jedan je povezivanje aktera Univerziteta i privreda kroz portal naučna mreža, drugi je intenzivni rad na jačanju kapaciteta preduzeća ka implementaciji prava i ntelektualne svojine”, kazala je ona.

Direktor Naučno-tehnološkog parka Velibor Bošković predstavio je ovaj važan projekat kao centralnu jedinicu inovaciono preduzetničkog ekosistema kao i zakonsku regulativu za razvoj inovativne privrede u Crnoj Gori. Kako je rekao, potencijali inovacionog ekosistema u našoj zemlji su izuzetno značajni ali je saradnja svih aktera na tržistu izuzetno važna gdje se prije svega misli na državni, privatni i akademski sektor.

Na konferenciji su svoja inovativna rješenja u svakodnevnom poslovanju prezentovali veliki broj komercijalnih firmi, kao što su: Arhimed, Marko Polo Travel agency, crnogorski Telekom, 3D soba, Oykos Development. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici ICT Cortex, i DEV club kao i više različitih kompanija iz realnog biznis sektora.

Pretraži

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.

[mc4wp_form]
This site is registered on wpml.org as a development site.