Odabrani timovi prošli prvu validaciju ideja, slijedi višemjesečni razvoj ideja

Uspješno završen Boot Camp

Nepredviđene okolnosti i čitava situacija sa virusom korona jesu usporili, ali ne i potpuno zaustavili sve aktivnosti. Iako su IPC Tehnopolis, Amplitudo i Naučno-tehnološki park Crne Gore detaljno planirali implementaciju prvog programa predakceleracije u Crnoj Gori – BoostMeUp, neke aktivnosti su morali drugačije realizovati. Ipak, to nije uticalo na dinamiku planiranih aktivnosti, pa je tako i Bootcamp u okviru istog programa organizovan online pomoću Zoom platforme, što je takođe po prvi put u Crnoj Gori uspješno realizovano.

“BoostMeUp“ je prvi predakceleracijski program u Crnoj Gori, koji je namijenjen inovatorima, razvojnim timovima u ranoj fazi preduzetničkog poduhvata, kao i preduzetnicima koji namjeravaju da iznesu nove i inovativne proizvode ili usluge na tržište.

Za učešće na programu se prijavilo 47 timova sa inovativnim idejama, od čega je 19 timova odabrano da u okviru Bootcamp-a predstavi svoje ideje.

Usljed trenutne situacije izazvane virusom korona, četvorodnevni online Bootcamp je održan pomoću platforme Zoom u periodu od 13. do 16. aprila. U okviru Bootcamp-a timovi su imali priliku da prezentuju svoju ideju, odgovaraju na pitanja i rade sa predstavnicima konzorcijuma projektnih partnera i međunarodnim, regionalnim i nacionalnim mentorima kao što su Tanja Senekovič – Slovenija, Petra Karanikić – Hrvatska, Vladimir Nedović – Holandija, Maja Miljević – Bosna i Hercegovina, Đorđe Ćelić – Srbija, Nenad Novović – Crna Gora i Darko Ivanović – Crna Gora. Program BoostMeUp je ujedno obezbijedio i podršku BeSME projekta, kroz koji su u program uključeni ključni EU ekspert Phillipe Geffroy – Francuska, kao i eksperti Alain Kagan, Arnaud Catinot i Jean-Luc Scherer.

Ideje i timovi ocjenjivani su na osnovu 5 kriterijuma, i to: oblast djelovanja i usklađenost sa prioritetima Strategije pametne specijalizacije, tim, stepen razvojne faze projekta, inovativnost i konkurentska tržišna rješenja i pitch.

Od 19 timova koje je učestvovalo, šest ideja koje su u Bootcamp-u ocijenjene kao najbolje i sa najvećim potencijalom za rast i razvoj odabrane su da budu dio četvoromjesečnog programa predakceleracije BoostMeUp u okviru kojeg će dobiti finansijsku podršku od po 4500 EUR po timu, mentorski program u 7 modula, usluge korišćenja coworking prostora Code Hub Nikšić, FILA inovacione laboratorije, biotehnološke laboratorije, prostora za izradu brzih prototipa. Odabrani timovi su: Flourish, Seljak.me, Orhis, Zahn 265, Solar Villager, Sunrocket Solar Cooker.

Dodatno je pet ideja, koje su po mišljenju konzorcijuma projektnih partnera i mentora ocijenjeno sa potencijalom za dalji rast i razvoj, dobilo priliku da takođe budu dio navedenog četvoromjesečnog programa i da dobiju svu definisanu nefinansijsku podršku kao i najuspješnijih 6 timova. Timovi koji su dobili ovu podršku su: Partour, Innat, Light4Life, Smart Bike Parking System, Pločasti vjetrogenerator za autoput i urbane sredine.

Veoma važan aspekt prilikom ocjenjivanja bila je usklađenost sa Strategijom pametne specijalizacije, koja omogućava jačanje konkurentnosti ekonomije kroz povezivanje sopstvenih snaga u istraživanju i inovacijama sa potrebama i razvojnim mogućnostima privrede. Postizanje glavnog cilja S3, odnosno modernizovana i konkurentna Crna Gora, bazira se na četiri ključna strateška prioriteta:

  • Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane,
  • Energija i održiva životna sredina,
  • Održivi i zdravstveni turizam i
  • Informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)

Odabrani timovi koji su ušli u sljedeću fazu su svoju oblast djelovanja usmjerili ka IKT u kombinaciji sa još nekom oblasti. Tako u Održivoj poljoprivredi i lancu vrijednosti hrane i IT imamo 3 tima, Energiji i održivoj životnoj sredini i IT – 2 tima, Održivom i zdravstvenom turizmu i IT – 1 tim. Ostali timovi su iz sljedećih oblasti: Saobraćaj i IT – 2 tima, Psihologija i IT – 1 tim, Kreativna industrija i IT – 1 tim i Sport i IT – 1 tim.

Šta dalje?

Već od ponedjeljka, 11. maja, svi timovi nastavljaju sa daljim razvojem svojih ideja zajedno sa mentorima. Čitav program nastavlja da se realizuje, a u skladu sa aktuelnim dešavanjima i preporukama koje budemo dobijali. Pred odabranim timovima je veliki broj radionica, obuka, konsultacija i rada na razvoju ideja koje će biti organizovane online ili u IPC Tehnopolis, sve do samog finala programa, koje će biti organizovano 22. septembra 2020. godine u okviru Western Balkan Startup Forum-a 2020 koji IPC Tehnopolis organizuje po drugi put. U okviru navedenog međunarodnog događaja će biti organizovano takmičenje – Montenegro Pitching Contest na kojem će timovi koji su uspješno završili program imati priliku da predstave svoje inovativne ideje kao i znanje i vještine koje su stekli kroz rad u okviru programa pred potencijalnim investitorima, biznis anđelima, predstavnicima nacionalne i međunarodne biznis zajednice i institucija iz zemlje i regiona.

Nakon završetka programa korisnicima će biti obezbijeđena podrška Biznis inkubatora za dalji razvoj svoje ideje kao nastavak ovog programa, a koja pored ostalog podrazumijeva korišćenje resursa data centra, laboratorije za industrijski dizajn, FILA inovacione laboratorije i dvije biotehnološke laboratorije, kao i korišćenje coworking prostora i ostale infrastrukture IPC Tehnopolis, Naučno-tehnološkog parka Crne Gore i kompanije Amplitudo.

Pretraži

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.

[mc4wp_form]
This site is registered on wpml.org as a development site.