Obavještenje o statusu Konkursa za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2022. godini

Programska linija podrške EUREKA projektima

 • Ukupan budžet 120.000 €: 45.000 € (tekući EUREKA projekti), 45.000 € (Dunavski poziv), i 30.000 € (Network EUREKA)
 • Tekući projekti. Dodijeljena su sredstva u iznosu od 30.000€ (dva projekta). Preostala sredstva u iznosu od 15.000 € nijesu dodijeljena.
 • Poseban Multilateralni javni poziv za finansiranje EUREKA projekata za Dunavski region. Potencijalno će biti dodijeljeno 15.000 € (jedan projekat), dok 30.000 € neće biti dodijeljeno. Finansiranje pozitivno ocijenjenog projekta uslovljeno je zvaničnim prihvatanjem projekta od strane EUREKA mreže.
 • Network EUREKA projekti: sredstva u iznosu od 30.000 €, koja su bila na raspolaganju za 2022. godinu, nisu dodijeljena.
 • Prijavljivanje za EUREKA projekte za 2022. godinu je zatvoreno.
 • Kontakt osoba (NPC za Eureku): Aleksandra Mugoša, te. 405 335, email: [email protected][email protected]

Programska linija za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska

 • Ukupan iznos na raspolaganju je bio 20.000 €.
 • Dodijeljena su sredstva u iznosu od 9.382 € (6 pronalazaka).
 • Iznos sredstava koja nisu dodijeljena je 10.618 €.
 • Novi rok za dostavljanje prijava je 12. decembar 2022. godine do 14:00 časova;
 • Kontakt osoba: Nevena Radović, tel. 405 335, email: [email protected] i [email protected]

Programska linija za podsticanje inovacione kulture

 • Ukupan iznos na raspolaganju je bio 20.000 €.
 • Dodijeljena su sredstva u iznosu od 16.000 € (8 projekata).
 • Iznos sredstava koja nisu dodijeljena je 4.000 €.
 • Novi rok za dostavljanje prijava je 12. decembar 2022. godine do 14:00 časova;
 • Kontakt osoba: Aleksandra Mugoša, tel. 405 335, email: [email protected] i [email protected]

Programska linija za realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima

 • Ukupan iznos na raspolaganju je bio 30.000 €.
 • Dodijeljena su sredstva u iznosu od 30.000 € (4 projekta).
 • Programska linija je zatvorena.

Programska linija za podršku učešću u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa

 • Ukupan iznos na raspolaganju je 40.000 €.
 • Dodijeljena su sredstva u iznosu od 5.000 € (1 projekat).
 • Iznos sredstava koja nisu dodijeljena je 35.000 €.
 • Novi rok za dostavljanje prijava je 12. decembar 2022. godine do 14:00 časova;
 • Kontakt osoba: Aleksandra Mugoša, tel. 405 335, email: [email protected] i [email protected]

Pretraži

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.

[mc4wp_form]
This site is registered on wpml.org as a development site.