Konkurs za izbor Izvršnog direktora

Na osnovu Statuta NTP CG, Odbor direktora “Naučno-tehnološkog parka Crne Gore” d. o. o. raspisao je konkurs za izbor izvršnog direktora.

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

Naučno-tehnološki park Crne Gore d. o. o.

Ulica 8. mart 15a, 81000 Podgorica, Crna Gora