Evropski projekat Policy answers zvanično počeo danas

Policy answers ima za cilj da podrži integraciju Zapadnog Balkana u Evropski istraživački prostor

Novopokrenuti evropski projekat, pod nazivom Policy answers, će primijeniti široku lepezu alata – od sastanaka na visokom nivou do informacionih usluga, od pokretanja pilot aktivnosti do preporuka politike o ključnim pitanjima inovacija – za podršku boljoj integraciji Zapadnog Balkana u Evropski istraživački prostor (ERA).

Projekat ima za cilj da nastavi i poveća zajedničke napore Evropske unije i Zapadnog Balkana – Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije – za saradnju u oblasti inovacija, istraživanja, obrazovanja, kulture, omladine i sporta . Cilj je da se na kraju podstakne stabilnost i prosperitet uz jačanje evropske perspektive regiona. Predvođen Centrom za društvene inovacije (ZSI) iz Beča i koji uključuje 14 partnerskih institucija, projekat se zasniva na čvrstom tlu stvorenom uspješnim prošlim iskustvima.

Policy answers zvanično počinje 14. i 15. aprila 2022. u Beču, okupljajući svih svojih 14 partnerskih organizacija. Projekat će trajati do 2025. godine i fokusiraće se, između mnogih stvari, na sljedeće aktivnosti:

• Organizovanje događaja dijaloga o politikama kao što su sastanci ministarske i upravljačke platforme i ad-hoc sastanci koordinacije politika, nudeći prostor za razmjenu informacija o implementaciji politike.

• Snabdijevanje veb platforme, www.westernbalkans-infohub.eu, koja se bavi istraživanjem i inovacijama, obrazovanjem, kulturom, omladinom i sportom na Zapadnom Balkanu kako bi se omogućila bolja razmena informacija, stvorile mogućnosti za zajedničke akcije i približila SB politici EU pravljenje.

• Sprovođenje analitičkih aktivnosti kao što je mapiranje relevantnih institucija, programa, inicijativa, potreba i zajedničkih prioriteta na Zapadnom Balkanu, i praćenje tekućih aktivnosti koje se odnose na implementaciju Agende Svjetske banke

• Izrada preporuka o politici na osnovu informacija donosiocima odluka u regionu, adresiranje ključnih prioriteta EU kao što su: digitalizacija, zelena ekonomija i zdravlje, i njihovo usklađivanje.

• Sprovođenje regionalnih pilot aktivnosti koje dopiru direktno do akademske zajednice, industrije i civilnog društva, kako bi se ojačale veze između akademske zajednice i industrije u regionu Zapadnog Balkana, i da bi se podržala mobilnost istraživača unutar oblasti.

Takođe će se preduzeti ciljane akcije kako bi se povećala vidljivost istraživačke infrastrukture Zapadnog Balkana u širem evropskom istraživačkom pejzažu. U svim fazama projekta poseban akcenat biće stavljen na uključivanje do sada nedovoljno zastupljenih grupa i koordinaciju sa ključnim akterima i međunarodnim organizacijama.