Cirkularni inovacioni centar “CI HUB” projekat

Naučno – tehnološki park Crne Gore je započeo implementaciju EU Interreg Dunavskog projekta Circular Innovation Hub (CI-Hub). Opšti cilj projekta je unaprijediti inovativne kapacitete u manje razvijenim regionima koristeći prednosti cirkularne ekonomije. Projekat se fokusira na manje razvijene regione Zapadnog Balkana, koji se odlikuju manjim iznosima dodijeljenim za istraživanje i razvoj, nižim nivoom podnošenja patenata, kao i nižim nivoom korišćenja ICT tehnologija u poslovanju preduzeća. Projekat se oslanja na model prenosa korisničkog iskustva u lancima snabdijevanja u kontekstu Industrije 4.0. Kroz planirane aktivnosti, namjera je stvaranje novih vrijednosti zasnovanih na principima cirkularne ekonomije (smanjenje, ponovna upotreba i recikliranje resursa) sa fokusom na dva sektora: obradu plastike i metala kao i građevinarstvo.

Specifični cilj projekta je razvoj seta instrumenata za podršku preduzećima u procesu implementacije principa cirkularne ekonomije. Aktivnosti projekta takođe se odnose na razvoj novih alata za unapređenje cirkularne ekonomije u manje razvijenim regionima, kao i transfer znanja iz razvijenih u manje razvijene regione Dunavske regije u oblasti cirkularne ekonomije. Ovo je prilika za domaće kompanije da integrišu principe cirkularne i zelene ekonomije u svoje poslovanje. U cirkularnoj ekonomiji, proizvodi se dizajniraju kako bi se optimizovala njihova upotreba i životni ciklus, promovisala ponovna upotreba, unaprijedio proces prikupljanja i investiralo u infrastrukturu za razvoj tržišta recikliranih materijala koji se zatim ponovo koriste za stvaranje optimizovanih proizvoda. Takođe je planirano stvaranje programa ubrzanja u ovoj oblasti na transnacionalnom nivou, koji će biti prvi programa takve vrste razvijen u EU. Projekat predviđa uspostavljanje centra za obuku koji će se fokusirati na transfer znanja iz inovativnih regiona Njemačke i Austrije u druge manje razvijene regione Dunavske regije.

U projektu učestvuje 13 partnera iz 11 zemalja makroregiona Dunava:

 • Tehnološki park Pomurje (Slovenija)
 • IFKA, Budimpešta (Mađarska)
 • Poslovno – razvojna agencija regije Karlovy Vary (Češka)
 • Tehnički Univerzitet CLUJ Napoca (Rumunija)
 • BRCCI.EU / ICT Klaster (Bugarska)
 • Naučno – tehnološki park Čačak (Srbija)
 • DIH Onex, Banja Luka (BiH)
 • bwcon (Njemačka)
 • Tehnički Univerzitet Košice (Slovačka)
 • Univerzitet primijenjenih nauka Koruška (Austrija)
 • HGK Županijska komora Varaždin (Hrvatska)
 • Organizacija za razvoj preduzetništva (Moldavija)
 • Naučno – tehnološki park Crne Gore (Crna Gora)

Trajanje projekta: 01.01.2024. – 30.06.2026.

Budžet projekta: 2.351.006,74 EUR

Interreg finansiranje: 1.880.805,39 EUR

Detaljnije o projektu možete pročitati na zvaničnoj veb stranici projekta.

Pretraži