Uspješno realizovana konferencija o usklađivanju prioriteta na Zapadnom Balkanu

U sklopu projekta “POLICY ANSWERS” organizovana je konferencija u Sarajevu u septembru 2023. godine pod okriljem čitavog niza događaja: konferenciju „Dijalog o politikama o usklađivanju prioriteta na Zapadnom Balkanu“ pratile su dvije posebne radionice posvećene istraživačkoj infrastrukturi i mobilnosti istraživača.

Konferencija je pokazala značajan uticaj političkog dijaloga kada je okupila predstavnike vlada sa Zapadnog Balkana, ključne zainteresovane strane, Evropska komisija ( okupili su se predstavnici EK) i eksperti sa Zapadnog Balkana i EU.

Konferenciji koja je održana 13. septembra u Sarajevu u GreenParkSpace-u prisustvovalo je oko 150 učesnika iz 19 evropskih zemalja. Događaj je takođe pružio odličnu priliku za podsticanje dijaloga i saradnje između predstavnika ministarstava Zapadnog Balkana i Evropskog partnerstva, što je rezultiralo organizacijom 38 bilateralnih sastanaka.

„Konferencija i radionica #WBvision2030 o mobilnosti istraživača uspješno su realizovane od 13. do 15. septembra u #Sarajevo. Sala je vrvjela od entuzijazma, ispunjena prisutnima željnim da se uključe u diskusiju sa svim partnerima i zainteresovanim stranama. (Danijela Kuzmanović)

Pretraži