Sastanak otvorenog dijaloga i zajedničkog učenja u sklopu projekta WBC-RRI.NET

U toku WBC-RRI.NET  projekta organizovan je sastanak otvorenog dijaloga i zajedničkog učenja u Novom Sadu, na kojem je prisustvovala saradnica na projektima u NTP CG Milica Božović. Događaj je organizovan u dvije sesije: Angažovanje akademske zajednice sa i za javnost/građane, kao i angažovanje akademske zajednice sa i za biznis.

Osnovna ideja prvog dana ovog događaja bila je je razmjena dosadašnjih iskustava i edukacija istraživača za realizaciju projekata građanske nauke. Širom svijeta, obični ljudi učestvuju u projektima građanske nauke u kojima volonteri i naučnici rade zajedno kako bi odgovorili na važna naučna i životna pitanja. Građanska nauka dovodi sve ljude u važan proces učenja o ulozi nauke u poboljšanju kvaliteta života i zaštiti naše planete.

Glavna ideja drugog dana ovog događaja je unapređenje jezika razumijevanja između akademske zajednice i industrije. Saradnja industrije i akademije je osnova valorizacije znanja, koja je u fokusu Evropske komisije. Saradnja industrije i akademije može podstaći međusobnu razmjenu između generatora znanja i poslovnih aktera, podstaći privatna ulaganja u istraživanje, dovesti do većeg broja pronalazaka i patenata, olakšati protok znanja i talenata u kompanije, poboljšati vještine istraživača i razumijevanje potreba tržišta i povećati preduzetničku kulturu među istraživačima.

Finalni pitching događaj se održao za istraživače iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.  Tim iz Crne Gore činili su mr Marija Kaluđerović, asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta CG i doktorand Marija Mićunović  sa Prirodno-matematičkog fakulteta koje su osvojile četvrto mjesto i dobile nagradu u vrijednosti od pet stotina eura za dalji razvoj inovativne ideje.

Čestitamo timovima na uspješnim prezentacijama i želimo im uspješan budući rad.