Potpisan ugovor za izvođenje radova na izgradnji Naučno-tehnološkog parka Crne Gore

Jačanje kapaciteta inovaciono-preduzetničkog ekosistema Crne Gore

Uprava javnih radova potpisala je danas Ugovor o javnoj nabavci broj 01-334/20-2139/1 za izvođenje radova na izgradnji objekta Naučno-tehnološkog parka Crne Gore u Podgorici sa kompanijom “Novi Volvox” d.o.o. iz Podgorice. Pomenuti Ugovor je potpisan na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 01-426-1715 od 12.03.2020. godine.

Vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om iznosi 7.996.885,64 eura, a izvođač radova je dužan da iste završi u roku od 570 dana od dana uvođenja u posao.

Podsjećamo, Naučno-tehnološki park Crne Gore jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata Ministarstva nauke, Vlade Crne Gore za razvoj inovaciono-preduzetničkog ekosistema koji je pokrenut u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore.

Kapaciteti Naučno-tehnološkog parka će biti na raspolaganju svim inovativnim kompanijama i pojedincima koji će razvijati konkurentnost crnogorske privrede koristeći najnovija tehnološka dostignuća, inovacije i rezultate naučno-istraživačkog rada. Na ovaj način biće uspostavljen mehanizam za bolju saradnju akademskog i privrednog sektora te rast i razvoj kompanija i startapova baziranih na inovacijama, znanju i digitalnim tehnologijama.

Pretraži

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.

[mc4wp_form]
This site is registered on wpml.org as a development site.