POLICY ANSWERS konferencija: Dijalog o usklađivanju prioriteta na Zapadnom Balkanu

Budite dio puta ka viziji budućnosti Zapadnog Balkana, gdje usklađivanje prioriteta sa standardima EU postavlja osnovu za održiv rast i razvoj!

Obilježite 13. septembar 2023. na vašem kalendaru za predstojeću Konferenciju “Policy Dialogue on Aligning Priorities in the Western Balkans” (Dijalog o usklađivanju prioriteta na Zapadnom Balkanu), koja će se održati u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Ovaj važan događaj će se baviti ključnim aspektima donošenja politika, angažovanja zainteresovanih strana i sprovođenja politika, uz fokus na usklađivanje prioriteta na Zapadnom Balkanu. Poseban osvrt biće stavljen na transformacione teme digitalne transformacije, zelenog sporazuma i zdravih društava, pružajući jedinstvenu priliku za diskusiju o digitalnim, zelenim i zdravstvenim aspektima za Zapadni Balkan u isto vrijeme.

Ciljevi konferencije

Ključni cilj projekta “POLICY ANSWERS” je da premosti jaz između nacionalnih/regionalnih prioriteta i prioriteta EU, dok podržava integraciju Zapadnog Balkana u relevantne inicijative i platforme EU. To uključuje evropska partnerstva, misije i platforme za pametnu specijalizaciju, koje zajedno doprinose oblikovanju digitalne, zelene i zdrave budućnosti za Zapadni Balkan. Konferencija “Policy Dialogue on Aligning Priorities in the Western Balkans” će stoga okupiti ugledne predstavnike vlada, kao i druge relevantne zainteresovane strane, predstavnike Evropske komisije i eksterne stručnjake. Zajedno ćemo procijeniti trenutnu situaciju u regionu i pokrenuti produktivne diskusije o budućim prioritetima, uključujući viziju ka 2030. godini.

Zašto treba da učestvujete?

Ovaj događaj pruža neprocjenjivu priliku profesionalcima da učestvuju u konstruktivnim i vizionarskim dijalozima. To je prilika da predlože efikasna rešenja i instrumente koji usklađuju prioritete Zapadnog Balkana sa prioritetima EU, što na kraju promoviše zelenije, digitalno naprednije i otpornije ekonomije, kao i zdravija društva. Prihvatanjem saradničkog pristupa koji se fokusira na dugoročne ciljeve, konferencija ima potencijal da donese pozitivne rezultate i pruži obostrane koristi za sve učesnike.

Ne propustite ovu izvanrednu priliku da aktivno oblikujete dnevni red Zapadnog Balkana, utičete na njegov pravac kretanja i otvorite put održivoj i prosperitetnoj budućnosti. Vaša prisutnost i doprinos su neprocjenjivi u stvaranju pozitivnog uticaja i ostvarivanju željenih promena!

Pregled programa

Nakon otvaranja, politički dijalog će se sastojati od tri sesije koje će detaljno istražiti inicijative i mogućnosti EU za region Zapadnog Balkana.

Sesija 1, sveobuhvatna plenarna, pružiće uvid u region Zapadnog Balkana i njegov napredak u sprovođenju digitalne i zelene agende, kao i politike zdravlja koja će unaprijediti blagostanje građana i podržati održive ekonomije. Sesija će prikazati primerne prakse iz svake privrede Zapadnog Balkana koje mogu poslužiti kao modeli za ceo region. Početni rezultati služiće kao osnova za sledeću sesiju.

Sesija 2 će imati paralelni format za svaku tematsku oblast (digitalnu, zelenu i zdravstvenu) i fokusiraće se na povezane izazove. Ovo će omogućiti interaktivne diskusije, omogućavajući svim učesnicima da aktivno učestvuju i podijele svoje perspektive o predstavljenim faktičkim nalazima i izazovima. Ovo će takođe uključivati saradnju sa evropskim partnerstvima, misijama i S3 platformama. Prve dvije sesije postaviće osnovu za treću sesiju, koja će se fokusirati na predlaganje rešenja.

Sesija 3 će pratiti sličan paralelni format, sa ciljem da podstakne diskusije među ključnim zainteresovanim stranama iz Zapadnog Balkana i EU. Cilj ove sesije je identifikacija praktičnih rešenja i efikasnih strategija za prevazilaženje izazova i promovisanje usvajanja najboljih praksi u regionu.

U zaključnoj sesiji, koja će biti održana kao plenarna, regionalni stručnjaci će imati priliku da razmotre glavne zaključke i preporuke koje su proistekle iz tri sesije. Biće razvijene strategije za suočavanje sa izazovima u svakoj tematskoj oblasti.

Očekivani rezultati

Konferencija ima za cilj da da vrijedan doprinos dnevnom redu Zapadnog Balkana okupljanjem stručnjaka i zainteresovanih strana iz različitih oblasti. Djelovaće kao katalizator za generisanje inovativnih ideja i pokretanje dinamične platforme za dijalog između EU i Zapadnog Balkana. Događaj će dati podsticaj za razvoj plana održivog prelaska koji obuhvata kako zelene i digitalne aspekte, tako i nove trendove u zdravstvu.

Učešće i registracija

Konferencija je otvorena za različite relevantne aktere, uključujući:

Kreatore politika

Zvaničnici vlada sa Zapadnog Balkana

Regionalni i tematski stručnjaci

Predstavnici Evropske komisije i drugih relevantnih EU institucija i inicijativa, kao što su Evropska partnerstva, JRC, itd.

Predstavnici regionalnih mreža i organizacija

Za učešće, posjetite web stranicu konferencije na www.wbinfohub.eu/conf23. Web stranica služi kao platforma za registraciju i pružaće ažuriranja vezana za događaj.

Pored toga, konferencija će predstaviti posvećenu platformu zajednice koja će biti dostupna od sada pa sve do završetka projekta POLICY ANSWERS 2026. Njena svrha je olakšavanje razmjene znanja i podsticanje interakcija među regionalnim zainteresovanim stranama uključenim u tri tematske oblasti.

Događaj će se održati u prostoru GreenPark Space, koji nudi održiv i ekološki prihvatljiv ambijent. Više informacija o GreenPark Space možete pronaći na greenpark.space.

Pretraži

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.

[mc4wp_form]