Otvoren poziv za mlade istraživače Zapadnog Balkana


POLICY ANSWERS otvara novo poglavlje u oblasti mobilnosti istraživanja i inovacija u regionu. Pokretanje šeme mobilnosti za Zapadni Balkan označava prelomni trenutak u putovanju Zapadnog Balkana ka unaprijeđenoj saradnji, inovacijama i integraciji sa Evropskom unijom.

Razvijena kao dio pilotskih programa projekta POLICY ANSWERS – Izrada, implementacija i podrška politika za istraživanje i inovacije na Zapadnom Balkanu, ova šema mobilnosti ima za cilj da podstakne regionalnu saradnju i podrži istraživače na početku karijere u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Program će angažovati istraživače sa ukupnim budžetom od 100.000 evra i dodjeljivati grantove do 5.000 evra po pojedinačnom istraživaču. Ovi grantovi će podržati projekte u trajanju od dvije nedelje do šest mjeseci, omogućavajući istraživačima da se uključe u ključne aktivnosti istraživanja i inovacija pokrenute mobilnošću unutar Zapadnog Balkana.

Šema mobilnosti za Zapadni Balkan otvorena je za doktorante i postdoktorske istraživače koji su završili svoje doktorate u poslednjih sedam godina. Biće domaćini u javnoj ili privatnoj istraživačkoj instituciji koja nudi istraživačke infrastrukture (uključujući i virtualne istraživačke infrastrukture) registrovane u jednoj od ekonomija. Sve tematske istraživačke oblasti, uključujući društvene nauke i humanističke nauke (SSH) i istraživanja bazirana na umjetnosti, su eligible za razmatranje.

Više o pozivu na sljedećem LINKU.

Pretraži